PELGROMS STICHTING

Twentsche courant

14-10-1871.

Pelgroms stichting aan de Marktstraat in Zevenaar, links de consistoriekamer van de Hervormde kerk.

De Tijd 28-10-1874.

De stichtingssteen bevind zich nu in de binnentuin van De Pelgromhof.

Pius almanak 1890.

Pelgroms stichting vlak voor de afbraak, links op de achtergrond is de nieuwbouw te zien.

De nieuwbouw uit 1966.