DE OUDE KERK

DE OUDE KERK VAN ZEVENAAR IN NEVELEN GEHULD.

DE OUDE KERK VAN ZEVENAAR IN NEVELEN GEHULD.

In de loop van de 8e eeuw bezoeken missionarissen De Liemers en worden er op een aantal plaatsen kerken gesticht die in de volgende eeuwen zullen uitgroeien tot parochiekerk. Er zijn meerdere redenen geweest waarom een kerk op een bepaalde plaats werd gebouwd, één belangrijke reden was dat het een hoogwatervrije plaats betrof. In het gebied van de toen nog onbedijkte grote rivieren was dit vaak op een oeverwal, zo ook de St. Martinuskerk van Zevenaar. Van een concentratie van bewoning was in deze tijd nog geen sprake, de gelovigen woonden in wijd verspreide buurtschappen rond de kerk. Begin 14e eeuw komt er door het sluiten van de dijken rond de Liemers meer woongrond beschikbaar. Er ontstaan nieuwe hoven, waarvan een aantal zal uitgroeien tot kastelen en havezates. Aan weerszijden van de Zevenaarse Aa een oeverwaldoorbraakgeul, vinden we er een aantal op rij. In de driehoek gevormd door kasteel Zevenaar, huis Sevenaer, en het huis Enghuizen ontwikkeld zich een dorp met de naam Zevenaar. Door het verlanden en opvullen van de Aa breidt dit dorp verder uit en krijgt de status van vrijheid, omgeven door een gracht. Zevenaar bestaat nu uit de parochiekerk St. Martinus, Kasteel Zevenaar en de vrijheid. Deze vrijheid krijgt in 1487 stadsrechten en het stadsgebied daardoor een heel andere status als het omland. De situatie van de St. Martinuskerk wordt nu wat vreemd, niet gelegen binnen de stad maar een eind naar het zuiden bij de Rijndijk. In 1521 komt aan deze situatie een einde wanneer de St. Andreaskapel de nieuwe stadskerk van Zevenaar wordt. De volgende eeuwen zal de St. Martinuskerk nog aangeduid worden als de Oude Kerk en het handje vol huizen rondom, als bij de Oude Kerk, dan komt langzaam de naam Oud-Zevenaar in zwang.

E.B.

De driehoek gevormd door kasteel Zevenaar, huis Sevenaer en het huis Enghuizen met in het midden de St. Andreaskerk.

Kaart van 18 maart 1575 uit het Gelders Archief. De Kleine Gelderse Waard met de Oude Kerk van Zevenaar.