GESCHIEDENIS VAN DE MOLENS IN DE LIEMERS.

De oudste vermelding van een molen in de Liemers dateert van 21 februari 1400.

De weduwe van Heinrichs von Hetterscheid, Loyff en haar kinderen dragen op de vooravond van Petri ad Cathedram in het jaar 1400 hun molen in de Liemers inclusief klanten en accijnzen over aan graaf Adolf van Kleef in ruil voor een jaarrente van 80 gulden.


Mogelijk stond deze molen op de molenpol bij Groessen.  

De op een na oudste vermelding dateert van 24 november 1447.

Op deze dag verkoopt Henryck vor der Borch een halve morgen land aan de hertog van Kleef. Deze halve morgen land was gelegen 'in den kirspel van Zevenar bij den Wijndmoellen, daer die rosmoell opsteet ind mit der moellen verpacht is'.

Ongetwijfeld heeft deze vermelding betrekking op een voorganger van De Buitenmolen