KOSTSCHOOL

De sinds 1878 in Zevenaar gevestigde kostschool van A.J. Deenen uit Pannerden.

Advertentie: Leeuwarder courant 18-09-1901.

Advertentie: Leeuwarder courant 18-09-1901.

Advertentie: Pius Almanak 1902.

Advertentie: Pius Almanak 1902.

De Kostschoollaan herinnerd nog altijd aan dit stukje Zevenaarse geschiedenis.

Advertentie: De Maasbode 07-07-1913.

Advertentie: De Maasbode 07-07-1913.

In 1913 komt er een einde aan de Kostschool waarna het pand te koop komt te staan, en de kostschoolinventaris publiek wordt verkocht. 

Advertentie: Haagsche courant 04-11-1907.

Advertentie: Haagsche courant 04-11-1907.

Na een aantal jaren leegstand wordt het pand op 31 augustus 1923 in gebruik genomen door de al langer in Zevenaar gevestigde schoencréme- en poetsmiddelenfabriek Guttalin.

In De Graafschap-bode van vrijdag 31-10-1924 lezen we: Donderdagmiddag tegen 4 uur kwam ons stadje in opschudding door een geweldige brand in de schoencrémefabriek Guttalin alhier.

En verder lezen we: De Zevenaarse brandweer beschikte over vier brandspuiten die eigenlijk in een museum thuis behoren.

Twee dagen later is er opnieuw brand.

Op de plaats van het afgebrande pand worden in 1925 vijf woningen gebouwd.

Deel deze pagina